14GymW Leong, Serena FX vs. Utah 1-17-14
14GymW Leong, Serena FX vs. Utah 1-17-14 150-MP.jpg
Courtesy GoldenBearSports.com